Završetak prijava

Ovim putem obavještavamo da su završile prijave za prvi tromjesecni ciklus besplatnih programa vježbanja u sklopu Getfit4free projekta. U tijeku je selekcija potencijalnih sudionika te će svi prijavljeni biti pravovremeno obaviješteni o tome jesu li odabrani za sudjelovanje.
Svi prijavljeni građani koji zadovoljavaju uvjete, a zbog ograničenih kapaciteta neće biti odabrani bit će na listi čekanja za sljedeći ciklus. Također, svi građani koji se prijave nakon isteka roka bit će na listi čekanja za sljedeći ciklus.