Trajanje prijava

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane građane kako će prijave za prvi tromjesečni ciklus besplatnih programa vježbanja završiti u petak 7. veljače 2020.godine.
Nakon toga napravit će se selekcija potencijalnih sudionika te će svi prijavljeni biti pravovremeno obaviješteni o tome jesu li odabrani za sudjelovanje.
Svi prijavljeni građani koji zadovoljavaju uvjete, a zbog ograničenih kapaciteta neće biti odabrani bit će na listi čekanja za sljedeći ciklus. Također, svi građani koji se prijave nakon isteka roka bit će na listi čekanja za sljedeći ciklus.