Prijave

Svi građani koji se žele prijaviti za vježbanje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• biti u rasponu od 35-65 godina;

• slaba ili nikakva tjelesna aktivnost u proteklih 5 godina;

• prekomjerna tjelesna masa

U prijavi je potrebno navesti:
• ime i prezime, datum rođenja
• tjelesnu visinu / tjelesnu masu
• tjelesnu aktivnost u proteklih pet godina
• kronične bolesti od kojih eventualno bolujete
• eventualne poteškoće lokomotornog sustava

Svi zainteresirani za projekt svoje prijave šalju na: prijave.getfit4free@kif.hr