Pretprijave za nordijsko hodanje

Svi građani koji se žele prijaviti za besplatni program nordijskog hodanja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• biti u rasponu od 35-65 godina;

• slaba ili nikakva tjelesna aktivnost u proteklih 5 godina;

• prekomjerna tjelesna masa

U pretprijavi je potrebno navesti:
• ime i prezime, datum rođenja
• tjelesnu visinu / tjelesnu masu
• tjelesnu aktivnost u proteklih pet godina
• kronične bolesti od kojih eventualno bolujete i eventualne poteškoće lokomotornog sustava

• napisati željenu lokaciju vježbanja (BUNDEK – utorkom i četvrtkom od 17.15-18.15h ili MAKSIMIR utorkom i četvrtkom od 17.15-18.15h)

Svi zainteresirani za projekt svoje pretprijave šalju na: prijave.getfit4free@kif.hr