Početak programa

Obavještavamo vas da je uspješno provedena selekcija i početno testiranje putem kojeg su izabrani polaznici projekta GETFIT4FREE.

Treninzi započinju u tjednu 17.-21.2. na prethodno definiranim lokacijama. Svi koji nisu odabrani za prvi ciklus vježbanja nalaze se na listi pretprijava za idući ciklus. Također, svi koji su zainteresirani za uključivanje u jedan od programa vježbanja mogu svoju prijavu poslati na mail: prijave.getfit4free@kif.hr