OTVORENE SU PRETPRIJAVE!

Obavještavamo sve zainteresirane građane da su otvorene pretprijave za besplatne programe vježbanja (kardio program, kružni program, program nordijskog hodanja). Svi građani koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• biti u rasponu od 35-65 godina;

• slaba ili nikakva tjelesna aktivnost u proteklih 5 godina;

• prekomjerna tjelesna masa

U pretprijavi je potrebno navesti:
• ime i prezime, datum rođenja
• tjelesnu visinu / tjelesnu masu
• tjelesnu aktivnost u proteklih pet godina
• kronične bolesti od kojih eventualno bolujete i eventualne poteškoće lokomotornog sustava
• kontakt broj

Svi zainteresirani za sudjelovanje u projektu svoje pretprijave šalju na: prijave.getfit4free@kif.hr

Pretprijava podrazumijeva ulazak na listu čekanja te će se sukladno odustajanju određenog broja sudionika trenutnog ciklusa vježbanja popunjavati oslobođena mjesta. Selekcija potencijalnih sudionika i inicijalno testiranje predviđeno je za prosinac 2021. godine te će svi prijavljeni pravovoremeno biti informirani o tome jesu li odabrani za sudjelovanje.